دوزینگ پمپ سلونوئیدی دیافراگمی

دوزینگ پمپ سلونوئیدی دیافراگمی

دوزینگ پمپ سلونوئیدی دیافراگمی

دوزینگ پمپ های سلونوئیدی دیافراگمی از نوع دوزینگ پمپ های دیافراگمی می باشد. در این دوزینگ پمپ ها شفت به دیافراگم متصل است و با حرکت یکنواخت و تکرارشونده موجب گرفتگی و باز شدن دیافراگم و در آخر مکش و تزریق مایع خواهد شد. این نوع دوزینگ پمپ ها در استخرهای شنا، سیستم های تصفیه آب و تزریق ترکیبات شیمیایی و خورنده بیشترین کاربردها را دارد.

عدم برخورد سیال با قطعات مکانیکی پمپ و عدم به وجود آمدن خوردگی و ایجاد خسارت یکی از ویژگی های بسیار خوب این دوزینگ پمپ می باشد.

در دوزینگ پمپ های سلونوئیدی قسمت هایی که با سیال در ارتباط هستند تنها هد پمپ، دیافراگم و  شیرهای ورود و خروج می باشد.متریال دیافراگم دوزینگ‌پمپ‌ها باتوجه‌به نوع سیال می‌تواند از تفلون PTFE، پیرکس Pyrex، سرامیک Ceramic یا فلز انتخاب می شود.

سایدبار

مشاهده همه 9 نتیجه

0

بالا

X